2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


फोटो गॅलरी

मा. श्री. जे. पी. गुप्ता (भा. प्र. से. ) यांनी विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य या विभागाचे मा. सचिव म्हणून पदभार स्विकारला. त्यानिमित्ताने दि . २४/०७/२०१७ रोजी मंत्रालय येथील कार्यालयात मा. सचिवांना पुष्पगुच्छ देवून शुभेच्छा देताना महामंडळाचे श्री. अजिंक्य बगाडे, मा.व्यवस्थापकीय संचालक. सोबत मंत्रालयातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभागाचे सहसचिव श्री. भा. र. गावित व महामंडळाचे महाव्यवस्थापक श्री. सर्जेराव घाडगे.


छत्रपती शाहु महाराज जयंतीनिमित्त दि.२६.०६.२०१७ रोजी महामंडळाच्या चेंबूर येथील मुख्यालयात छत्रपती शाहु महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून अभिवादन करताना मुख्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी.


जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नाशिक यांचेद्वारा पोलीस आयुक्त क्रिडांगण येथे दि.०२.०६.२०१७ रोजी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांकरिता "कौशल्य विकास उद्योजकता रोजगार मेळावा - उधम २०१७" या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमादरम्यान ओ. बी. सी. व अपंग महामंडळाच्या स्टॉलला कार्यक्रमाचे उद्घाटक मा. श्री. विनयकुमार चौबे - विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक परिक्षेत्र व मा. डॉ. रविंद्र सिंघल - पोलीस आयुक्त, नाशिक यांनी भेट दिली असता त्यांचे स्वागत करतांना श्री. शंकर चि. नागरे - जिल्हा व्यवस्थापक, नाशिक.


मा. ना. प्रा. राम शिंदे, मंत्री - जलसंधारण, राजशिष्टाचार, महाराष्ट्र राज्य यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.३१ मे, २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार "विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण" या विभागाचे मा. मंत्री म्हणून कार्यभार स्विकारला, त्यानिमित्ताने मा. मंत्री महोदयांचे मंत्रालयातील कार्यालयात अभिनंदन करतांना महामंडळाचे श्री. अजिंक्य बगाडे - मा. व्यवस्थापकीय संचालक, श्री. सर्जेराव घाडगे - महाव्यवस्थापक तसेच श्री. अशोक हांडे - उपमहाव्यवस्थापक तथा लेखाधिकारी.


दि. १७.५.२०१७ रोजी धुळे जिल्हयातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाचा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला, त्याप्रसंगी मा. ना. श्री. राजकुमार बडोले, मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य तसेच महामंडळाचे धुळे जिल्हा कार्यालयाचे श्री. एस.एम. जोशी, जिल्हा व्यवस्थापक व श्री. एस. आर. गुठे, वसुली निरीक्षक.


मा. ना. श्री. दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-2015/प्र.क्र.92/ महामंडळे, दि. 08 ऑगस्ट, 2016 नुसार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या “अध्यक्ष” पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. सदर प्रसंगी मा. राज्यमंत्री यांचे पुष्पगुच्छ देवून अभिनंदन करतांना महामंडळाचे मा. व्यवस्थापकीय संचालक श्री. अजिंक्य बगाडे तसेच महाव्यवस्थापक श्री. सर्जेराव घाडगे.


मा. ना. श्री. राजकुमार बडोले, मा. मंत्री - सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे शुभहस्ते दि २९/०५/२०१६ रोजी सोलापुर जिल्हाच्या आढावा बैठीकी दरम्यान महामंडळाच्या लाभार्थींना कर्ज रक्कमेचे धनादेश वितरीत करण्यात आले ……. सोबत सोलापूर चे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. कमलेश भाले.


श्री. अजिंक्य बगाडे, अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दि. २६. ०५. २०१६ रोजी महामंडळाच्या मा. व्यवस्थापकीय संचालक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मावळते मा. व्यवस्थापकीय संचालक श्री. शरद लोंढे यांचेकडून स्विकारला. त्याप्रसंगी श्री. अजिंक्य बगाडे यांचे स्वागत करतांना श्री. शरद लोंढे.


भारतरत्न मा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त दि. १४ एप्रिल, २०१६ रोजी महामंडळाच्या मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या छायाचित्रास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करताना महामंडळाचे मा. व्यवस्थापकीय संचालक श्री. शरद बी. लोंढे व इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी.


"भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त मुंबई, विद्यापीठ, चर्चगेट येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान मंचावर उपस्थित मा. ना. श्री. राजकुमार बडोले, मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य तसेच महामंडळाचे श्री. आनंद लोमटे, उपमहाव्यवस्थापक व श्री. आर. एम. मेश्राम, सहाय्यक महाव्यवस्थापक तसेच इतर मान्यवर.


दि. ०९.०१.२०१६ रोजी जिल्हा कार्यालय , नाशिक येथे १९ जिल्ह्यांच्या वसुलीच्या संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी, मा. व्यवस्थापकीय संचालक श्री. शरद लोंढे आणि महाव्यवस्थापक श्री. सर्जेराव घाडगे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करताना नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. शंकर सी. नागरे.


केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या स्थायी समितीच्या मान्यवर सदस्यांसमवेत दि.०८ जून २०१५ रोजी हॉटेल ताज, मुंबई येथे राज्याचे मा.मुख्य सचिव , मा. प्रधान सचिव – सामाजिक न्याय विभाग तसेच महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची “सूक्ष्म पत पुरवठा योजनेचा प्रभाव” या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी महामंडळाचे मा. व्यवस्थापकीय संचालक श्री. शरद लोंढे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्याप्रसंगाची क्षणचित्रे....


दि. २०.०४.२०१३ रोजी जिल्हा व्यवस्थापकांकरीता एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या कार्यशाळेदरम्यान मार्गदर्शन करतांना व वसूलीचे बाबतीत उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करतांना श्री. शरद लोंढे, मा. व्यवस्थापकीय संचालक तसेच श्री. सर्जेराव घाडगे, महाव्यवस्थापक व इतर उपस्थित अधिकारी...

दि. ३१ मार्च २०१५

श्री. एस. जी. पाटील, (जिल्हा व्यवस्थापक), कोल्हापुर, दि. ३१ मार्च २०१५ रोजी सेवानिवृत्त झाले, त्याप्रसंगी मुख्यालयात तत्कालीन मा. व्यवस्थापकीय संचालक श्री. सर्जेराव घाडगे, श्री. पाटील यांचा सत्कार करताना.

दि. २० एप्रिल २०१५

तत्कालीन मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सांगली येथील कार्यशाळेला उपस्थित राहण्यापूर्वी जिल्हा कार्यालय, सातारा येथे सदिच्छा भेट दिली त्याप्रसंगी श्री. व्हि.एस.शिंदे, जिल्हा व्यवस्थापक, सातारा हे व्यवस्थापकीय संचालक यांचे स्वागत करताना.

दि. ३० एप्रिल २०१५

श्री. यशवंत माळवी, (जिल्हा व्यवस्थापक), भंडारा हे दि. ३० एप्रिल २०१५ रोजी सेवानिवृत्त झाले. मुख्यालयात तत्कालीन मा.व्यवस्थापकीय संचालक श्री. सर्जेराव घाडगे, श्री.माळवी यांचा सत्कार करताना.

सांगली मार्गदर्शन शिबीर

दि. २०/०४/२०१५

महामंडळाद्वारा सर्व जिल्हा व्यवस्थापकांकरिता सांगली येथे एकदिवसीय मार्गदर्शन शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमादरम्यान सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात “वसुलीत” उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगाची क्षणचित्रे ...

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेतर्फे दि. २४ मे २०१५ रोजी त्र्यंबकेश्वर , नाशिक येथे “अपंग साहित्य वितरण” शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमा दरम्यान महामंडळाच्या लाभार्थींना कर्ज वितरण व प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. त्याप्रसंगी राष्ट्रीय महामंडळाच्या मा.व्यवस्थापकीय संचालिका श्रीमती. किरण पुरी , महाव्यवस्थापक श्री. ए. के. पुनिया तसेच महामंडळाचे अधिकारी....


मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
info@msobcfdc.org

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 8879945080
 • 8879945080
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • 9881376698
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center