2527 5374 | 2529 9685    |   homsobcfdc@gmail.com
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
( महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम )


वापरसुलभता

कोणत्याही उपकरणांचा, तंत्रज्ञानाचा किंवा क्षमतेचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे संकेतस्थळ बघता येईल यासाठी आम्ही वचनबध्द आहोत. संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त उपयोग व सुलभता व्हावी या उद्देशाने हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे.परिणामी संकेतस्थळ विविध उपकरणाद्वारे बघणे शक्य होईल, उदा. वेब सक्रीय मोबाईल, वॅप फोन, पी.डि.ए.


संकेतस्थळावरील माहिती सहज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहेत. अंध व्यक्तींना संकेतस्थळावरील माहिती स्क्रीन रीडर व भिंगाचा वापर करुन बघता येईल, उदाहरणार्थ एक उपयोगकर्ता डोळयांनी अंध आहे ती व्यक्ती सुध्दा सहायक तंत्रज्ञान वापरुन संकेतस्थळाचा वापर करु शकते, जसे की पडदयावरील मजकूर आणि भिंगाचा वापर ( मॅग्निफायर्स ). हे संकेतस्थळ तयार करतांना जागतिक स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या मानकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरुन संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला मदत होईल हा उद्देश आहे.


या संकेतस्थळाच्या वापराविषयी काही समस्या किंवा सुचवायचे असेल तर, महामंडळास अवश्य कळवावे व परिपूर्ण संकेतस्थळ करण्यासाठी सहाकार्य करावे.


 
 

सुगमता वैशिष्टये :

मुख्य विषयाकडे जाण्यासाठी : कळफलकाचा वापर करुन परत परत पानांमध्ये न जाता पानाच्या मुख्य गाभ्यामध्ये जलद प्रवेश होण्याची तरतूद.


मुख्य पानावर जाण्यासाठी : मुख्य पानाच्या पटलावर जलद प्रवेश होण्याची तरतूद ज्याद्वारे विविध उपविभाग जसे की आमच्या विषयी, तपशिल आणि जिल्हा कार्यालये यामध्ये प्रवेश करणे शक्य होते.


सुगमता पर्याय : मजकुराचा आकार बदलण्याची आणि रंग योजना स्थापन करण्याच्या पर्यायाची तरतूद केलेली आहे. उदाहरणार्थ या संकेतस्थळावर प्रवेश करण्यासाठी जर तुम्ही डेस्कटॉपचा वापर करीत असाल तर पडद्यावरील मजकूर काहीसा लहान दिसेल ज्यामुळे तो वाचणे कठीण होईल. अशा प्रसंगी स्पष्ट दिसण्यासाठी आणि सुलभ वाचनीयतेसाठी मजकुराच्या आकारात वाढ करणाऱ्या पर्यायाचा तुम्ही वापर करु शकता.


वर्णनात्मक जोडण्यांचा मजकूर : मजकूराच्या जोडणीनुसार “अधिक वाचा” आणि “येथे क्लीक करा” या शब्दांचा वापर न करता वर्णनात्मक वाक्यप्रयोगाचा वापर करुन संक्षिप्त वर्णनाच्या जोडणीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. उदाहरणार्थ जर जोडणीने पीडीएफ फाईल उघडली, तर या फाईलचा आकार असलेले वर्णन विनिर्दिष्ट होईल. पुढे जोडणीने जर नवीन संकेतस्थळाचे तावदान उघडले तर तसेच वर्णन विनिर्दिष्ट होईल.


तक्त्याचे शिर्षलेख : तक्त्याची शीर्षे चिन्हीत आणि एकत्रिकरणासह त्या त्या कोष्ठाच्या प्रत्येक रांगेमध्ये करता येतात. उदा. जर तक्त्यामध्ये ३० रांगा आणि ५ स्तंभ असतील तर दृष्टीहीन वापरकर्त्यास कोणत्या माहितीचा कोष्ठ कोणत्या शीर्षाशी संबंधीत आहे हे ओळखणे कठीण होईल. अशा स्थितीत वापरकर्त्यासाठी सहाय्यकारी उपकरण जसे स्क्रीन रिडर जो कोणत्याही कोष्ठाचा स्तंभ शिर्षलेख वाचू शकतो.


नावे : प्रत्येक वेब पृष्ठासाठी समर्पक नाव विनिर्दिष्ट करण्यात आले आहे ज्यामुळे पृष्ठाचा आतील मजकूर ओळखणे सोपे जाईल.


एक सोडून एक मजकूर : दृष्टीने विकलांग ( अंध व्यक्तींसाठी ) असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी संक्षिप्त वर्णन असलेल्या प्रतिमेची तरतूद केलेली आहे. जर आपण मजकूर आधारित ब्राऊझर वापरत असाल किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन बंद केले असले तरीही प्रतिमेचे संपूर्ण स्वरुप काय असू शकेल हे प्रतिमा नसतांनाही, मजकूर एक सोडून एक वाचल्यास आपणांस समजू शकेल.


पानाच्या सातत्याची यंत्रणा : सादरीकरणाच्या सातत्याची पध्दत संकेतस्थळावर सर्वत्र समाविष्ट आहे.

 
 

विस्तारक्षम आणि निपाती यादी –

सुगमतेचे पर्याय
पटलावरील मजकूर वाचणे आपल्याला कठीण वाटते का?
पटलावर दिसणारी माहिती स्पष्टपणे दिसू शकत नाही का?
उत्तर “हो” असल्यास पटल प्रदर्शन नियंत्रणासाठी या संकेतस्थळावर पुरवण्यात आलेल्या सुगमता पर्यायाचा वापर करावा. अधिक चांगली दृष्यमान्यता प्राप्त करण्यासाठी मजकूराचा आकार आणि रंगसंगती बदलण्याची सुविधा या पर्यायांद्वारे उपलब्ध आहे.


मजकूराचा आकार बदलणे

मजकूराचा आकार प्रमाणित आकारापेक्षा कमी अथवा जास्त करणे, हे मजकूराच्या आकार बदलाशी संबंधीत आहे. वाचनीयतेवर प्रभाव पाडणारे ३ पर्याय सुचविण्यात आले असून मजकूराचा आकार वाढवण्याची सुविधा हे पर्याय उपलब्ध करुन देतात. ते पर्याय पुढीलप्रमाणे आहेत –


विशाल : विशाल आकारामध्ये माहिती प्रदर्शित करतो.


मोठा : प्रमाणित आकारापेक्षा मोठया आकारात माहिती प्रदर्शित करतो.


मध्यम : माहिती प्रमाणित आकारात अर्थात मूळ आकारात प्रदर्शित करतो.


* मजकूरचा आकार बदलण्यासाठी कोणत्याही पानाच्या वरच्या भागात “मजकूर आकार” या बटणावर क्लिक करावे.


मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
  homsobcfdc@gmail.com

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 8879945080
 • 8879945080
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • 9423677744
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | वापरसुलभता |संपर्क करा Honoured for india by affix center